TV-kontakt med andra sidan

Det var en gång två ”ungdomar” som åkte på upptäcksfärd. De körde genom halva Europa med sin gamla gröna Passat. De hade bråttom, då de bara hade en veckas semester och skulle hinna med mycket, hade de tänkt.

De dundrade genom Tysklands autostrador. Bodde lyxigt på hotell några nätter. Gjorde en avstickare över Luxemburg och nådde slutligen sitt mål söderifrån via Trier och den vackra Moseldalen. Resans mål, experimentstationerna på Rivenich och Schweich (!).

De båda ”ungdomarna” var vi, Tony och Eva. Vi var ute på vårt livs resa, ledda av röster från rymden. De genomborrade vår själv och gav oss ingen ro. Vi var tvugna att få veta. Vad ligger bakom? Var är fördolt? Rösterna tränger igenom märg och ben, som komna från gravens djup. Men där slutar likheten. Dessa röster vi hör, kommer från en helt annan plats. De kommer från Evighetens flod på andra sidan. Så säger de själva till de experimenterande.

Vi sitter andäktigt runt bordet i Rivenich. Vi är med vid ett kontaktförsök med de döda. Det känns kusligt men spännande. Ska vi våga möta en död? Hur kommer vi att reagera?

Malkoff och Homes anropar tryggt vid vår sida. De anropar Swejen Salter, Teknikern, Konstantin Raudive, Friedrich Jürgenson, Seth 3, Thomas, Bodelschwings, Wernher von Braun, Elise Karoline Homes, Wilhelm Busch, Papa Fritz och alla övriga medlemmar av Gruppcentral och Tidström vid kommunikationscentralen på andra sidan.

Vänner! Vi vore mycket tacksamma om ni kunde få igenom en kort kontakt till våra vänner från Sverige.

Det är Malkoff som inleder kontaktförsöket.

Vi stirrar fascinerat på myrornas krig på TVn. Tony dokumenterar det hela på video. Homes anropar sina vänner från andra sidan med hypnotiskt beslöjad stämma.

Så hörs tydliga knackningar i rummet. Vi sitter alla knäpptysta. Inte ett ljud hörs förutom dessa knackningar.

– Thomas, kan du meddela dig här i station Rivenich?

Två tydliga knackningar ljuder som svar!

Så inleds boken med titeln Tv-kontakt med Andra Sidan – En dokumentär berättelse! Döda talar! Döda i radio- och TV-kontakt med Jorden! Unika samtal och bilder från ”Andra sidan”, av Eva Olsson och Tony Eckhardt. Utgiven 1998 på Shekinah Media.

Inledningen är en beskrivning av när författarna åkte på roadtrip år 1991 för att träffa gränsforskare i Sverige och ute i Europa. När de kom hem från resan gjorde de om ett rum i sin lägenhet till TV-studio och lärde sig redigera och satte ihop en dokumentär. År 1997 fördjupade de denna och skrev boken.

I detta avsnitt läser Dolda fakta boken “TV-kontakt med Andra Sidan” och tar reda på allt du behöver veta om gränsforskning och transkommunikation. Vilken utrustning ska du ha, vilka andar kontaktar man, vad frågar man? Detta och mycket mer besvarar vi i detta avsnitt. Vi försöker även själva att kontakta andra sidan för att lösa Palme-mordet. Lyssna och hör hur det gick, och gör er redo för en ny multidimensionell världsbildsmodell!

Allt ljud och bildinnehåll i detta avsnitt kommer från denna dokumentär. Den finns numera tillgänglig på Youtube:

Författarna skriver att:

Vi gör inga som helst anspråk på att kunna bevisa att detta är sant, men vi vill tydligt deklararera, att vi inte funnit någon som helst anledning att tro, att alla de experimenterande vi själva träffat eller att alla andra experimenterande och gränsforskare runt om vår jord skulle ljuga. Eller att de skulle vara utsatta för någon slags jättelik konspiration under alla dessa decennier de haft kontakt med andra sidan. Kontakt i den mest avancerade formen med TV- och scannerbilder från andra sidan har pågått hela det senaste decenniet vid experimentstationerna i Tyskland och Luxenburg

Stämmer detta står vi iallafall inför ett stort historiskt paradigmskifte enligt författarna. Här är en bild på Eva Olsson ur dokumentären:

Konstantin Raudive

Boken inleds inleds med en text om den lettiska författaren, parapsykologen och transkommunikationforskaren (elektronisk kontakt med andra sidan) Konstantin Raudive och hans kontakt med makarna Jules och Maggy Harsch-Fischbach, de personer som kanske mest framgångsrikt av alla lyckades öppna en öppen kanal till andra sidan vid deras experimentstation i Luxenburg.

1 juli 1988 anropar Maggy Harsch-Fischbach andra sidan och får fram en stillbild av Konstantin Raudive. Detta är den första TV-överföringen från andra sidan med bild och ljud och ett historiskt ögonblick. Raudive säger följande:

Här talar Konstantin Raudive. Kära vänner! Detta, som ni upplever i denna stund är en historiskt ögonblick, såväl på er sida som här på vår. Det är första gången, vi lyckats överföra bild och ljud samtidigt.

Jag har beslutat mig för, att jag vill tillföra något såväl till dem som alltid bara tvivlar – att sända en bild av mig själva så som jag ser ut här, där jag är nu. På denna sida vid stranden av Evighetens flod, såväl som att tillföra något till de människors öron, som har god vilja och ängslas för att jag inte längre kommer att tillhöra grupp Tidström.

Tjänare som dessa , som nu lever där, förekommer inte bara därigenom, att vi bemödar oss på vår sida, utan också på att det på er sida finns människor med god vilja, som går i bräschen för TRANSKOMMUNIKATION och bemödar sig för att sammanförandet och grundandet av en världsorganisation.


När detta meddelande mottas har Raudive varit död i 15 år (han dog 1974). Raudive var själv en forskare i elektronisk kommunikation med andra sidan och skrev flera böcker om det när han levde. Breakthrough An Amazing Experiment In Electronic Communication With The Dead från 1971 kan man läsa här:

Efter hans död arbetade han vidare med andra döda forskare och byggde upp en kommunikationscentral vid Evighetens flod för att kontakta de levande. Paret Harsch-Fischbach har nästan daglig kontakt med dessa forskare genom TV, datascanner och telefon.

Kommunikationscentralen vid Evighetens flod.

Friedrich Jürgenson

Även i Sverige har man länge hållit på med gränsforskning. Faktum är att den som först gjorde den allmänt känd var svensken Friedrich Jürgenson (1903–1987) som efter att ha fått in röster av döda på sin bandspelade från sitt hem i Mölnbo startade ett omfattande forskningsarbete redan på 50-talet. (Dock ska t.ex. katolske prästen Gemelli och olika amerikaner varit tidigare utan att väcka uppmärksamhet). Jürgenson var flykting från Östeuropa, född i Odessa och konstnär och sångare som bott på flera ställen i Europa och verkar leva ett färgstarkt liv men till slut hamnat i Sverige.

Månaderna före sin första inspelning ska han upplevt telepatiska kontakter med en annan dimension, som förberedde honom på kontakten som skulle komma. Sina första resultat skriver han om i boken Rösterna från rymden från 1964. Sådana här röster kallas Elektroniska röstfenomen (ERF).

År 1957 började det krångla på rullbanden han spelade in sina sånglektioner på. Ljudet försvann som att någon skruvade rytmiskt på ratten. En annan gång skulle han spela in bofinksång men fick ett norskt radioprogram som sänts en vecka sedan och inte gått i repris vilket skulle göra det omöjligt för honom att fånga upp det, fick han veta då han ringt norsk radio och kontrollerat. Här började han ana att något spännande var på gång. Han ställde upp sin bandspelare igen och spelade in och fick då höra sin döda mammas röst som sade: ”Friedel! Lilla Friedel, hör du mig! Det är mamma!”.

Efter detta ägnade han sig helhjärtat åt gränsforskning. Han flyttade till landet för att inte bli störd, och blev helt övertygad att det var de dödas röster han fick in. Han höll en internationell presskonferens i sitt hem juni 1963 dit svensk radio kom för att som Jürgenson beskrev det ”avslöja en bluff”, men istället efter flera timmar av intresserat lyssnande bad om ursäkt. Clas Svahn skriver om pressens bevakning av Jürgenson i artikel i DN:

”Jag vet inte vad jag ska tro”, skrev Rune Moberg med sin vassa penna i tidningen Se, ”däremot vet jag vad jag inte ska tro. Jag tror inte Friedrich Jürgenson är en medveten bluff. Skulle han i så fall vänta i nära fyra år med att tala om för världen vad han har hört?”


Vill man läsa vidare om Jürgenson har Anders Leopold (Aftonbladet och Expressen) skrivit den personliga biografin Min vän på andra sidan. Författaren har själv blivit gränsforskare efter sin vänskap med Jürgenson, men beskrivs av Svahn som partisk.

Även om Jürgenson fick kommendörskors av Vatikanen, dock för hans målningar, har ej Vatikanen uttalat sig om Jürgenson gränsforskning.

Jürgenson dog 15 oktober 1987, men ska ha fortsatt sitt arbete på andra sidan och haft kontakt med flera TK-forskare, t.ex. sina vänner Claude och Ellen Thorlin i Eskilstuna och Adolf Homes station i Rivenich. Paret Thorlin har spelat in tusentals röster sedan 1960-talet och publicerat boken De döda talar på band 1972.

Ellen som är medial ska ha hört en inre röst säga ”kanal 4” på Jürgensons begravningsdag. De sätter på kanalen klockan ett och står beredda med polaroidkamera, men där visas bara brus. Plötsligt är det som att teven går sönder, men en ljuspunkt framträder, och de trycker av kameran. På bilden är Jürgenson:

Bilden makarna Thorlin tog av Jürgenson.

Jürgensons arv har levt kvar t.ex. genom konstkuratorn Carl Michael von Hauswolff som gjort utställningar med honom och hans ljudupptagningar. Ljuden har även getts ut på skiva av skivbolaget Ash International år 2000. Värt att nämna är att Arne Weise även befunnit sig i Jürgensons studio, men blivit skrämd då en ande sagt att han är kall inuti. Här finns Anders Leopolds hemsida.

Lizz Werneroth och Ebbe Johanssons kontaktförsök

Författarna åker till Vemmenhög i Skåne för att vara med vid ett kontaktförsök och träffa Lizz Werneroth och Ebbe Johansson. Två av de få i Sverige som håller på med ITK.

Lizz och Ebbe under ett kontaktförsök.

Deras metod är att anropa rakt ut i luften och sedan få svar antingen genom radio eller bandspelare som hela tiden spelar in så man noga kan lyssna och tolka de ofta svårhörda budskapen. Ibland har de även hört röster rakt ut i rummet.

Werneroth började med elektronisk kommunikation med de döda efter att ha hört en intervju med Jürgenson 1959. 1966 köpte hon en bandspelare och 1974 besökte hon Jürgenson som berömt hennes röstinspelningar. Tillsammans gjorde de en provinspelning där en röst ropade: ”Lizzie, vår neue treue freund”.

Ebbe Johansson blev Lizz tekniker också efter att ha hört ett föredrag av Jürgenson. Han använder en stor fartygsradio med pejlantenn och vid deras första kontaktförsök fick de kontakt med självaste Marconi, radions uppfinnare som tipsade dem om pejlen. Sedan anropar de andra sidan ut i rummet och spelar in. Ibland hörs röster direkt i högtalare eller i rummet, men för det mesta först när man lyssnar av bandspelaren.

Ebbe Johansson vid sin utrustning.

Lista över deras teknik:

 • Kassettbandspelare
 • Liten kortvågsradio
 • Fartygsradio
 • Pejlutrustning med pejlantenn

De använder följande MHz-frekvenser:

 • 1.424-1.425
 • 1.485 (Jürgensonfrekvensen)
 • 1.840
 • 2.750
 • 2.850
 • 8.250

Werneroth har skrivit boken Fönster mot spegelvärlden 1992.

Artikel om Lizz Werneroth från Trelleborgs lokaltidning 2011: http://trelleborg.lokaltidningen.se/nyheter/2011-09-21/-Lizz-Werneroth-spelar-in-r%C3%B6ster-fr%C3%A5n-andra-sidan-156454.html

Spiricom

Ingenjören och fysikern Dr George Jeffries Mueller uppfann Spiricom, en kommunikationsradio för kontakt med andra sidan. Han arbetade vid Cronelluniversitetet i Ithaca som lärare i fysik samt forskningsdocent i några år. Han var sedan el-ingenjör, fysiker och professor i ingenjörsvetenskap och matematik vid Orange Coast College i Californien de tre sista åren av sitt liv.

När han sedan dog 1967 förde han under flera år samtal med den mediale radioteknikern William O’Neil och ingenjören George Meek. Den första kontakten skedde 1980 och avbandningen av denna hamnade i författarnas händer på 80-talet då Tony Olsson var ordförande i Föreningen för psykobiofysik i Stockholm, som utforskade det okända. För att bevisa vem han var uppgav Mueller sitt socialförsäkringsnummer från när han levde samt talade om var hans dödsattest fanns, lämnade uppgifter om sin skoltid, sina arbeten, olika telefonnummer osv. Allt ska sedan kunnat verifieras.

I senare samtal hjälper Mueller William i deras nästa projekt Videocom där man försöker upprätta kontakt via TV-skärm. Efter några år upphörde dock kontakten med Spiricom, men Mueller kom tillbaka våren 1991 hos gränsforskare i Tyskland. I hans sista samtal meddelar han att han inte kan vara här för alltid men att han ska försöka återkomma, att det finns en tid och plats för allt.

Här finns samtalet:

Karaktäristiskt för Spiricom är röstens ljud som låter som att man talar genom en Electrolarynx. En apparat för personer som opererat bort stämbanden. O’Neill har även fått kritik för att själv göra inspelningarna på detta vis. O’Neill ska även varit kunnig i buktaleri vilket han använt för att göra röster.

Gränsforskare i Europa och världen

 • Marcello Bacci och gruppen Grosseto från Italien som sedan 1971 kontaktat andra sidan.
 • Tyskland, Schweiz och Österrike har olika grupper hållit på sedan 1970-talet.
 • Radio Luxenburgs direktsändning med TK-forskarna Hans-Otto König och Klaus Schreiber. Nådde två miljoner människor.
 • Författarna nämner en stor internationell Transkommunikationskongress år 1992 i San Paolo i Brasilien som hade temat ”Från psykograf till videocom: de döda väcker upp de levande”. Deltagare på denna var bland andra Maggy och Jules Harsch-Fischbacher.

Makarna Maggy och Jules Harsch-Fischbacher

De mest uppmärksammade gränsforskarna är paret Maggy och Jules Harsch-Fischbacher, och de kallar sin forskning för instrumentell transkommunikation eller ITK. De är inte tekniker själva och misslyckades ofta i början, men tips från andra sidan ledde till en kraftfull kommunikation genom radio, TV, telefon, dator och framförallt tonbandsröster. De började dock med Jürgensonmetoden.

Maggy började med att tända ett ljus och läsa en bön högt. Sedan vred hon långsamt frekvensratten mellan 84-90 Mhz FM. Volymen hölls låg men stationernas olika program kunde urskiljas. Plötsligt tystnade musiken och röster blev tydbara. Efter fininställning hade de sedan kommunikation med Swejen Saltar, “Teknikern” mfl.

Paret gav förut ut en tidning två gånger per år med titeln: CETL INFONEWS (Cercle d’etudes sur la Transcommunication Luxembourg) och berättar om sina kontakter vilket lett till att de fått skaffa hemligt nummer pga alla intresserade som hör av sig. Tidningen var på tyska men gavs också ut på engelska.

Harsch-Fischbach var skeptiska till massmedia då reportrar ofta illvilligt och ironiskt närmat sig dem. De använder sig istället av föredrag, konferenser och tidningarna INFOnews och QuantenSprung och Contact.

Instruktioner för den som vill börja:

 • Sitt och samtala helt naturligt kring en bandspelare med mikrofon och anropa andra sidan rent allmänt då och då eller någon speciell person. Spela sedan upp bandet efter 5-10 minuter och lyssna om det kommit in främmande röster.
 • Ställ en vanlig radio på Jürgensonfrekvensen mellanvåg omkring 1.485 kHz där bruset är lagom varierande. Placera mikrofon vid högtalare och spela in. Håll energierna levande genom att då och då anropa andra sidan. Gör många pauser på 5-10 sekunder för att ge rösterna utrymme. Börja gärna med en stunds meditation och be en anhörig, eller någon annan död om hjälp att skapa kontakt. Ha gärna ett ljus tänt.
 • Spela inte in längre än 5-10 minuter så du orkar lyssna sedan.
 • Tänk dock på att kommunikation med andra dimensioner kan vara psykiskt påfrestande både medialt och via elektronisk utrustning. Labila personer bör ej försöka med risk att tappa fotfästet i tillvaron.
 • Krävs seriös insats och stort tålamod. Be kort bön innan och be om hjälp av anhörig.
 • Det finns inte bara positiva väsen på andra sidan så tänk på att allt inte behöver vara sanning utan de kan försöka luras.
 • Man måste själv vilja starkt för att få kontakt så är man minsta osäker går det inte.

Hur vet man då att man inte bara får in fragment från radiosändningar?

 • Rösterna skiljer sig ofta från mänskliga och ger personliga hänvisningar, kommenterar rummet och hälsar till folk i sällskapet osv.
 • Ofta är det på olika språk den anropande behärskar.
 • Det kommer även röster, bilder, och texter helt oförklarligt fast TV’n är av och antenn ej i, datorn ej ansluten eller på osv.
 • De som sänder dem säger själva att det är från andra sidan.

Skulle alla gränsforskare runt jorden ljuga och fingerat alla bevis under flera åt? Författarna har själv hört rösterna på egen utrustning. Dock kan man förstås aldrig vara helt säker skriver författarna.

Friedrich Malkoff och Adolf Homes

Harsch-Fischbach hade ett nära samarbete med Friedrich Malkoff, en pensionerad järvägsarbetare från Luxenburg och Adolf Homes från Rivenich i Tyskland. Malkoff hade lärt känna Homes genom en tidningsannons och samarbetade ihop från 1987. Först hade de båda hamnat i bråk om Harsch-Fischbach materials autencitet men byggt upp en egen anläggning, samma som Harsch-Fischbach, en GA1 med hjälp av en elektriker, och fått intressanta resultat.

På deras första inspelningen från 1989 hör de en kvinnoröst som säger “Själarna blir upphöjda till oss”. Två dagar senare får Homes in en mkt djup och släpande röst som säger:

Thomas från grupp Tidsström. Så länge ni har denna stora utrustning, inriktar vi oss på transkommunikation. Vi måste kämpa med negativa krafter, som alltid finns där. Mellan gott och ont är ofta bara en liten skillnad. Hälsningar från Konstantine Raudive och Friedrich Jürgenson. 6:40 del 4 spela upp

Thomas har visat sig vara Thomas av Canterbury, eller Thomas Becket som levde mellan 1118-1170, rikskansler och ärkebiskop av Canterbury. Numera är han huvudtalare för en grupp som kallar sig Central.

Den 28 feb 1989 får de kontakt med Swejen Saltar som var vetenskapsman i en parallellvärld som heter Varit och dog i en olycka 1987. Saltar hade även haft kontakt med Harsch-Fischback över dator tv och telefon sedan december 1987. I början gick proppar i lägenheten och datorer havererade då Saltar enligt egen utsago hade det svårt att justera energierna. Till slut lyckas hon dock inte bara skicka ljud utan även bild:

Här är en bild från 1988 visande ett labb på andra sidan med personer i skyddsdräkt experimenterande med ”orgonenergi”. Kvinnan är Swejen Salter.

Orgoniter

Begreppet orgon kommer från psykoanalytikern och mystikern William Reich som byggde orgonackumulatorer, ett slags maskin som såg ut som en telefonhytt man kunde gå in i och få del av god energi. Reichs ideér är även kända från Kate Bushs video till låten Cloudbusting där de har en maskin som kan ändra vädret med hjälp av orgon.

Trots att Reich var på modet främst på 60-talet och 70-talet hittar man spår av honom än idag. Våren 2016 skickar polisen ett bombteam till Skutskärsmasten i norra Uppsala pga misstänkta föremål uppe i masten. Det visar sig vara en småbarnspappa i 40-årsåldern som lagt ut den för att: ”mest för att kolla… kommer någon att ta bort den därifrån? Finns det ett intresse av att masten ska producera dålig energi? Men jag trodde ju inte att det var Stockholms bombgrupp som skulle ta bort den.”

Aftonbladet skriver att orgoniterna placerar han ut i hundratal runt master i Gävle-området för att omvandla negativ energi till positiv. Han anser också att orgoniterna kan oskadliggöra chemtrails; uppfattningen att kondensstrimmorna efter flygplan egentligen är gift som sprids.

Aftonbladets artikel: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ddjqe1/det-var-jag-som-la-dit-orgoniten-vid-masten

SVT har också skrivit en artikel om orgonaktivism appropå Skutskärsmasten. En anonym kvinna erkänner att hon också placerar ut orgoniter på mobilmaster. På sidan orgonitshop.se finns mer info om hur man bäst utestänger negativ energi och strålning från t.ex. mobilmaster och datorskärmar med hjälp av orgoniter:

Placera åtminstone en orgonit så nära du kan varje mobilmast som du hittar inom 5 km avstånd från din bostad. Det ger bäst effekt att omvandla negativ energi så nära källan som möjligt. Har du högspänningsledningar eller ställverk i närheten så kan du placera 2-3 orgoniter alldeles under/intill dem. Observera att orgonit inte försämrar funktionen hos utrustning som den placeras vid, endast kvalitén hos den emitterade energin förbättras. Orgoniter används framförallt på ställen där skadliga energifält kan lokaliseras, t.ex. nära kraftledningar, mobilmaster, strålkällor som wifi, routrar, husets säkringsskåp mm. Kan placeras i sovrummet om man plågas av störd sömn, i växthus, djurstallar mm.

SVT’s artikel: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/aktivisten-ingen-bomb-det-var-en-orgonit

Mer om denna typ av orgonaktivism och Reich går även att hitta på bloggen Faktoider.

Wernher von Baum

Homes och Malkoff får även kontakt med den döda raketforskaren Wernher von Braum, direktör vid NASA 1960-1970 som dog 1977. Han klargör sambandet mellan döda och utomjordingar:

Här talar Wernher von Braum, vetenskapsmannen. Jag anmäler mig till Homes över dödsrikesradion. Det finns många utomjordiska varelser, som icke är identiska med andeväsen. Dessa utomjordingar står i förbindelse med den amerikanska regeringen. De har radiokontakt med jorden. De utomjordiska kommer från planeten Kamar och är i sin totala utveckling betydligt längre komna än jordemänniskorna, De första kontakten från de utomjordiska till Jorden var 1954. Det har i det förflutna skett löpande sammanträffanden mellan utomjordingarna och jordmänniskorna. Dessa har varit strängt hemliga. Slut på rapporten.

Författarna menar de inte är främmande för denna sorts kommunikation. De har tex själva från utomjordisk källa fått en ritning på en kristallantenn de byggt, avsedd för långdistanskommunikation med rymden och UFO:n. Detta berättar de mer om i sina bok Närkontakt med UFO.

I oktober 1989 dök texten 1120FERNSEHWOHNZ plötsligt upp på Homes och Malkoffs datorskärm. De följer anvisningarna och får kontakt med bild och ljud första gången. Följande meddelas:

Central hälsar er genom Thomas. Slut fred med er och ert bekanta universum. Öppna de psykiska gränserna och era ögon kommer se mer. Det är tyvärr inte möjligt med någon längre kontakt. Hälsningar från Tidström och Central till de experimenterande och alla andra som har god vilja. Produktionerna vi sänder er är produktioner ur de levandes rike. Kontakt slut.

Burtonbryggan

Sommaren 1990 börjar Homes och Malkoff sammarbeta med Harsch-Fischbach genom den nya apparaten Burtonbrygga 2. Den består av en vanlig telefon, en telefonsvarare, en dator, några gamla radioapparater, en TV, 2 UV-lampor som lyser på en äkta kristallkrona i taket, en tickande klocka samt bandspelare och videokamera som spelar in vad som kommer fram på TV’n. Genom denna får de kontakt med Homes mamma som dog när han föddes och nu också arbetar på kommunikationscentralen och som meddelar att de nu äntligen fått till en konstant förbindelse.

Burtonbryggan är uppkallad efter sir Richard Francis Burton (1821-1890). som vi pratat om tidigare. En mångsidig äventyrare som översatte Tusen och en natt och den arabiska sexuallivsinstruktionsboken Den doftande trädgården. Han fortsätter sitt upptäcksresande och har anslutit sig till Tidström och skickar reseskildringar till Jorden via Burtonbryggan sedan 1987. Swejen Selter är hans livsledsagare och har också följt honom i hans resor längs Evighetens flod.

De får även in en bild på Dr. Mueller. Författaren påpekar att hans svarta glasögon sprayats vita. Om författarna får gissa varför menar de att det är för att visa att man inte behöver glasögon på andra sidan.

Fakta om livet på tredje planet.

Denna information är mottagen av Harsch-Fischbacher via Burtonbrygga och beskriven i boken Jenseitskontakte mit teknischen Mitteln, gibt es! av Theo Locker och Maggy Hirsch 1989.

 • Vid Evighetens flod är alla friska och inga sjukdomar finns.
 • Då man kommer dit sover man först i sex veckor eller kortare, så att kroppen läkts. Även saknade kroppsdelar regenereras. Man har kroppar men inte av samma grova materia som här på jorden.
 • De som dör av hög ålder växer nedåt tills de är ca 25-30 vilket är genomsnittsåldern. Barn tas om hand och växer också till denna ålder. Djuren kommer också dit.
 • Man äter och dricker men allt framställs syntetiskt så man behöver inte döda djur.
 • Kroppslig smärta finns ej, men man känner själslig smärta och psykiska problem och konflikter finns.
 • Man har sitt gamla medvetande men har chans att utveckla det.
 • Sexualitet är som vanligt men alltid ömsesidig, förutsättningen är att båda parterna harmonierar och önskar det, och ingen blir gravid.
 • Världen liknar vår men kan inte lokaliseras i det jordiska solsystemet, den är åtskild från tid och rum och befinner sig på en planet som heter Marduk med tre solar vilket gör att det aldrig blir riktigt mörkt. Planeten har även en stor måne.
 • Omkretsen på planeten är 127000 km. En enorm flod flyter genom planeten, den är som djupast 17000 meter och som bredast 3700 meter. Detta är Evighetens flod och vid dess vackra stränder lever alla som varit människa tillsammans med gnomer, jättar och kroppslösa väsen.
 • Omkring 60 miljoner humanoider från olika världar finns här sida vid sida. Människor samlas tillsammans men lever mkt olika. Vissa sitter vid lägereldar som de är vana vid, andra bor modernt och möblerat och sysslar med teknik. Planetens språk har ca 27000 skrifttecken.
 • Tredje planet sträcker sig över dimensioner som överstiger vårt förstånd. Det existerar flera linjer av livsväsen som är förbundna och delar av ett helt. Från människans linje närmar sig många högre medvetandeplanet det fjärde planet, då är man höjd över reinkarnationscykeln.

Seth 3

Seth 3 kontaktade Rivenich 1991. Högre väsen som Seth eller Teknikern är ständigt inblandade i kommunikationsförsöken men det finns även negativa grupper som vill störa kommunikationen. Det förs en ständig kamp mellan mörker och ljus skriver författarna.

Även den berömda alkemisten Paracelsus kontaktar jorden från andra sidan. Han berättar för Maggy att han i sällskap med Swejen Salter och teknikern besökt Pescator som övervakar och understödjer kommunikationen och samarbetet med människorna. Pescator går också under namnet Sananda, om kommunikationen sker medialt.

Bild på ett meddelande Swejen Salter sänt.

Epilog

Epilogen har tillkommit efter dokumentären gavs ut och innehåller ett samtal som Eva Olsson tagit emot genom att lyssna till sina tankar. På detta vis har Pescator eller Sananda hjälpt henne skriva epilogen. Hennes metod:

 • Ställ frågan till ditt inre.
 • Ta djupt andetag. Meditera lite.
 • Koncentrera dig på frågan.
 • Skriv ned det du tycker dig uppfatta från ditt inre. Det kan vara skrivet i en annan rytm och med främmande ord. Med övning behövs inte papper längre utan tanken räcker.

Sananda meddelar:

 • De på andra sidan vill oss väl. De har dock samma tekniska svårigheter som vi har att nå dem, men att målet är att öppna direkt telefonförbindelse med oss. Sananda vill att planen ska mötas och detta inleds med telepati och radiokontakt, då vissa inte är mediala. Därför började de med ”den tekniska lekstugan” som Teknikern tydligen kallar den så att alla kan tala över dimensionsgränserna.
 • De lever i ett tidlöst tillstånd och kontakt med utomjordingar är också möjlig då det finns flera bebodda världar och planeter, mer än vi kan räkna. Detta ska spridas till jordens människor.
 • Det var en kosmisk mening att Eva och Tony träffades, för övrigt med hjälp av radio och tv-mediet Saida, för att sprida all kunskap om andra sidan.
 • Sananda vill Eva ska känna meningen i orden ”Vi vet och ni gör”. En dold sanning som finns i våra inre. Då blir världen inte sjuk utan helad av alla goda tankar som värmer en sargad själ. I kärleken finns hoppet, Lev i frid och fred, menar Sananda.
 • Det är bråttom och universum är i ett kritiskt skede. Energin har använts fel och att de olika planen måste samarbeta annars stannar evolutionen och hela skapelsen förintas: ”Om ont och gott inte utvecklas och går framåt, som var tänkt så kollapsar systemet…”.
 • Han berättar om icketidstunnlar i universum. ”När dessa tunnlar i korsar vår atmosfär på ungefär 400 kilometers höjd går de igenom en annan dimension, där vårt dödsrike befinner sig. Vi kan då se ’övernaturliga fenomen’ typ änglar, gnomer och andra naturväsen…” Då står den andra dimensionen i kontakt med jorden och såna platser finns runt på jorden och kallas 6-punktssytem. Man kan inte bara färdas genom dessa tunnlar snabbt utan även mentalt kontakta andra världar genom sin inre förmåga. Förbindelsen är öppen bara exakta klockslag. Hos Harsch-Fischbach har de dock lyckats etablera fast förbindelsekanal oberoende av 6-punktssystemets öppningar. De jobbar på att bättre lösa de tekniska detaljerna i detta. Dock måste de gemensamt med oss skapa lösningarna då de inte är allvetande även om de kan se framtiden. Jorden är unik då man där ständigt måste tackla motstridande krafterna gott och ont i tidens och rummets begränsningar.

Här syns en scannerbild från 1992 som visar ett övergångsställe på andra sidan mellan tredje och fjärde nivån. Det skrivs även att fornlämningar ofta är 6-punktssystem, t.ex. finns ett vid Österåkers kyrka i Åkersberga.

Sananda avslutar med att säga att balansen mellan gott och ont måste återställas genom att alla tänker kärleksfulla tankar:

Tänk på hur väl ni vill er lilla tös eller kille, er make eller maka eller er nära vän. Er lilla hund eller katt. Sträck ut era positiva tankar ut i hela världen och låt kärlek flöda ut i överflöd runt vår härjade planet och läka alla krigiska och mörka egoistiska tankar. Låt kärleken segra i ditt liv och hjälp andra att också nå därhän. Då möts vi och vi människor blir än en gång skapelsens krona och mästare över materian, som är tid och rum.

Boken avslutas med ett In memoriam över Adolf Homes som dör 1997 och författarna berättar även hur han sedan efter sin död kontaktar Malkoff och bekräftar allt om andra sidan.

Boken avslutas med en förhoppning att även Spiricoms William O’Neill ska höra av sig från andra sidan då han nyligen gått bort, samt en beskrivning av författarnas mål att sprida kunskap om andra verkligheter och kontaktuppgifter. De nämner även en tredje bok som de arbetar på som är en vidareutveckling av UFO-boken men som tyvärr inte verkar ha kommit ut än.

Livet efter boken

Efter boken har författarna fortsatt samla fakta och bevis för sitt nya paradigm, om människors upplevelser för en ny multidimensionell världsbildsmodell, men även hamnat i konflikt med föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) och Humanisterna som de menar för en kamp för att utplåna andligheten och införa vetenskapsreligion.

VoF skriver på sin hemsida att vetenskap ska vem som helst kunna kontrollera och återfinna skriver, och inte utgår från enskilda upplevelser som ej går att bevisa. De delar även ut priset Årets förvillare sedan 1987 till personer som de anser motverka vetenskap. Hela listan går att läsa HÄR. och innehåller namn som t.ex. Amelia Adamo, Dag Stålsjö och Ella Bohlin.

Olsson och Eckhardt menar att:

VoF är en del av en sektliknande, militärlikt uppbyggd internationell åsikts- förtryckarorganisation i världen med säte i USA, CSICOP (Commitee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal), numera förkortat CSI (The Committee for Skeptical Inquiry). Förbundet Humanisterna i Sverige är systerorganisation till VoF.

Dessa sekter förespeglar att de är i vetenskapens tjänst, men i själva verket pläderar de bara för sin egen tro, sin materiella sekulära fundamentalistiska verklighetsuppfattning. De har försökt styra forskningen och synen på verkligheten och världsbilden under decennier och hindrar ny forskning att komma fram, som strider mot deras världsuppfattning.

Författarna menar att VoF för att förhindra att den materiella världsbilden skulle raseras, stal signifikant healingforskning som visade att både healing och distanshealing fungerade från Karolinska Institutet. Forskaren professor Uvnäs Moberg ska ha uppmanats att sluta och hotats till tystnad. En skandalös mörkläggning av statistiskt säkerställd healingforskning där VoF-troll hotar och sannolikt styr både Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum (ett projekt där alternativ behandling utvärderas och reds ut), enligt författarna.

Författarna menar även att VoF har en webbmilis med uppdrag att vilseleda, mobba och hacka internetforum och sidor som inte faller dem i smaken.

Vi blev själva utpekade att bedriva pseudovetenskap för många år sedan på grund av våra föredrag och hemsidor, våra bok- och videodokumentärer och för att vi arbetar för världsbildsförändring och paradigmskifte till en ny multidimensionell världsbildsmodell. Nu förklarar vi revolt och ska försöka bilda opinion för en ny multidimensionell världsbild och verklighetsuppfattning och mot den felaktiga materiella världsbilden och mot VoFs och Humanisternas fula mobbing-, hot- och åsiktsförtryckarmetoder och mycket otrevliga webbmilis, som anser sig ha rätt att mobba alla oliktänkande och skriva kränkande på webben till personer som uttrycker en annan åsikt än deras. ”Davids (och folkets hoppas vi) kamp mot Goliat”.

Vill man veta mer om detta kan man läsa I VoF-trollens spår i Humanismens tecken En granskande artikelserie i 20 delar Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt där dom citat ”drar fram trollen i ljuset”.

http://www.shekinahmedia.se/seretgal-blogg.htm

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *