Om

Hemligkammaren strävar efter att lyfta fram litteratur, artiklar och bilder från verk där upphovsrätten inte längre gäller, alltså som ej omfattas av upphovsrättslagens skyddstid (50 år från skapelseåret eller 70 år efter upphovsmannens död, beroende på typ av verk).

Fokuset ligger på det sällsamma och det både oförtjänt och förtjänt bortglömda och perifera skrivet på svenska, och vi hoppas även kunna digitalisera utvalda verk och tillgängliggöra dem fritt i PDF och EPUB-format.

Namnet Hemligkammaren kommer från Uppsala Landsmålsarkiv (ULMA 4320, S. 5-8), och ett vittnesmål om magiska så kallade ”svartböcker” som cirkulerat i Sverige genom tiderna, samt ett ställe i Stockholm där sådana ska ha funnits samlade.