Kristfrid Ganander – Mythologia Fennica (1789)

Mythologia-Fennica

Mythologica Fennica (finsk mytologi) är ett uppslagsverk om finsk mytologi skriven på svenska av Kristfrid Ganander, och först publicerad 1789.

Ganander var verksam som präst på 1760 och 1770-talen i Vasa, Jakobstad, Kronoby, och Laihela. Efter det flyttade han till norra Österbotten och blev kaplan i Frantsila. Ganander var en mångsidig forskare och författare som bl.a. ägnade sig åt insamling och utgivning av finsk folkdiktning, som även inspirerade och låg till grund för Elias Lönnrot och hans sammanställning av Finlands nationalepos Kalevala.

Gananders två huvudarbeten är: Mythologia Fennica, ett svenskt alfabetiskt uppslagsverk om finsk och samisk mytologi och folktro, och Nytt Finskt Lexicon, en omfattande ordbok som trycktes först på 1900-talet, men som varit viktigt för den finska språkforskningen.

På försättsbladet till Mythologia Fennica kan man läsa beskrivningen:

Afgudar och afgudinnor, forntidens märklige personer, offer och offer-ställen, gamla sedvänjor, jättar, troll, skogs- sjö och bergs-rån m.m. som förekomma i de finska troll-runor, Synnyt, Sanat, Sadut, Arwotuxet &c. Samt ån brukas och nämnas i dagligt tal; Til deras tjänst vill förstås det finska språket och hafva för finska historien och poesin. Af gamla runor samlad och uttydd af Christfrid Ganander[…] Åbo, tryckt i Frenckellska boktryckeriet 1789. På egen bekostnad.

Det är ett underhållande och fantasieggande verk om gamla tiders tro där skogarna är fyllda av andar och gastar, jättar och rån, och där världen går att påverka med så kallade ursprungsord/runor. Läs till exempel om Rutimo, det enorma skogsspöket som förmörkade månen, Leikkiö, gasten som skrek i skogarna efter barn och hade makt över gräs, rötter och träd eller denna beskrivning som möjligen avslöjar en viss skepsis hos Ganander till ”vantro” man upplever genom ”god imagination”, ”godt bränvinsrus, eller feber-yrsel”:


Tillgänglig via Umeå Universitetsbibliotek som PDF: Läs / Ladda hem

En artikel om Kristfrid Ganander hos Biografiskt Lexikon för Finland går att läsa HÄR

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *